This project is read-only.

Alkomat

Program szacuje zawartość alkoholu we krwi w zależności od liczby i rodzaju spożytych produktów alkoholowych oraz czasu który upłynął od rozpoczęcia picia. Program zakłada, że cały przyjęty alkohol wchłania się w chwili wypicia napoju a obliczone stężenie alkoholu we krwi pojawia się w momencie zakończenia picia. Następnie uwzględniając szybkość usuwania alkoholu program podaje przewidywane stężenie po upływie każdej pełnej godziny od chwili zakończenia picia aż do momentu w którym alkohol zostanie całkowicie wyeliminowany z organizmu.

Model matematyczny opracowany na potrzeby programu wymaga znajomości kilku podstawowych informacji o osobie dla której sporządzane są obliczenia. Są to wzrost, waga, wiek, płeć, długość picia oraz częstotliwość spożywania produktów alkoholowych. Wielkości te należy podać w ramce o nagłówku "Informacje o użytkowniku".

Następnym krokiem jest sporządzenie listy wypitych napoi. Dokonujemy tego w ramce "Lista produktów". Można to uczynić w dwojaki sposób. Wybrać konkretny produkt z istniejącej listy dostępnej w rozwijanym polu wyboru oznaczonym jako "Produkt" lub w tym samym polu zaznaczyć zakładkę "Twój produkt" i następnie podać pojemność (w mililitrach) oraz zawartość alkoholu (w procentach). Istnieje również możliwość określenia liczby danych produktów. Tak skonfigurowany napój dodajemy do listy klikając w przycisk "Dodaj produkt do listy". Aby utworzyć nową listę produktów używamy przycisku "Usuń wszystkie produkty".

Po wcześniejszym wprowadzeniu informacji o użytkowniku oraz utworzeniu listy produktów klikamy w przycisk "Sprawdź zawartość alkoholu". Program po uwzględnieniu wprowadzonych danych dokona wymaganych obliczeń. Wyniki zostaną wyświetlone w oknie umieszczonym w lewej części ramki.


Screen1_70%.bmpLast edited Apr 16, 2013 at 8:46 PM by panryba, version 5

Comments

No comments yet.